HVEM ER VI
Vår webadresse er: http://www.tveitdyreklinikk.no.

PERSONVERN
Tveit Dyreklinikk respekterer ditt personvern og behandler personopplysninger som behandlingsansvarlig i samsvar med personopplysningsloven. Disse vilkårene gir deg informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg.

HVILKE OPPLYSNINGER VI BEHANDLER OG HVORDAN VI BRUKER DEM
Vi behandler besøksopplysninger  serveren genererer automatisk når noen besøker vårt nettsted. Dette omfatter typisk hvilke sider som er lastet ned, tidspunkt, hvilken side du kom fra, IP-adresse, type enhet (f.eks. iPhone), type nettleser og operativsystem. Besøksopplysninger brukes anonymisert, for det formål å drifte og videreutvikle nettsidene.

Dersom du fyller inn informasjon i kontaktskjemaer på vår nettside vil vi også behandle de opplysninger som du fyller inn i skjemaene. Disse opplysningene brukes til å administrere tjenestene. Din e-postadresse kan brukes til å sende deg reklame dersom du har samtykket til dette eller det for øvrig er tillatt etter norsk lov.

Vi behandler i tillegg dine henvendelser og tilbakemeldinger dersom du frivillig henvender deg til oss, eller gir tilbakemelding om våre nettsider.

UTLEVERING TIL TREDJEPARTER
Vi utleverer ikke data til tredjepart med mindre dette er avtalt med våre kunder og for å bedre våre tjenester overfor våre kunder.

HVORDAN OPPBEVARER VI OPPLYSNINGENE?
Vi har implementert tiltak for å hindre at personlig data går tapt eller at uvedkommende får tilgang til data.
Besøksopplysninger slettes løpende. Øvrige opplysninger vi mottar fra deg ivaretas på epost og slettes når vi ikke lenger har behov for å oppbevare dem.

COOKIES
tveitdyreklinikk.no benytter såkalte “cookies”. En cookie er en liten tekstfil som blir lagret på din harddisk av nettstedet du besøker. Filen inneholder informasjon og blir blant annet brukt til å støtte deg som bruker og til statistikk. Det medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg, og gjør at vi kan tilby deg en tjeneste som virker best mulig. Funksjonen kan slås av i de fleste nettlesere gjennom et menyvalg som “innstillinger”, “sikkerhet” e.l. Dette kan imidlertid få konsekvenser for bruken av nettstedet generelt.

For mer informasjon om personvern og cookies ta kontakt med oss på e-post.