ID Merking Av Hund Og Katt

image


Vi anbefaler ID-merking av både hunder og katter. Før var det mulig å øremerke katter, men nå kan man kun ID merke ved bruk av en microchip

Mikrochipmerking
Mikrochipen er en liten elektronisk brikke i en glasskapsel. Den er forhåndsprogrammert med et nummer. Nummeret følger hunden/katten resten av livet. Kapselen injiseres under huden på nakken. ID-merking med mikrochip er ikke smertefullt og kan sammenlignes med å få en vaksine.
ID-nummeret på microchipen leses av med en avleser som finnes på alle tollstasjoner, de fleste politi- og lensmannskontorer og hos alle veterinærer. Videre har en rekke redningssentraler, viltnemder og hundeklubber egne avlesere.
Dyreidentitet as registrerer hundens/kattens mikrochipnummer, signalement (rase, kjønn, alder) og eiers navn, adresse og telefonnummer i en database. Databasen er tilgjengelig 24 timer i døgnet via både internett og telefon. Ved eierskifte eller ved eiers adresseforandring må dette meldes skriftlig til Dyreidentitet as

Hvorfor bør hunden/katten ID-merkes?
ID-merking sikrer at eier kan oppspores.
Hvert år kommer et ukjent antall hunder og katter bort fra sine eiere. Noen blir drept eller skadet i trafikken, noen blir borte under jakt eller turer, mens noen få blir stjålet. De fleste bortkomne hunder og katter blir tatt hånd om, men det kan ofte være vanskelig å finne eieren. Umerkede hunder og katter blir i verste fall avlivet dersom ikke eieren kan lokaliseres. For de fleste eiere betyr det mye å få rede på dyrets skjebne. Det er tross alt bedre å vite at hunden eller katten er død enn å leve i det uvisse.

Hva gjør jeg når hunden eller katten min blir borte?
Dersom leting der hunden forsvant ikke gir resultater meldes tapet til det lokale politi/lensmannskontor. Husk å oppgi både signalement (rase, kjønn, alder, navn) og ID-nummer. Politiets eller lensmannens råd om hvor man videre skal henvende seg bør følges da de har lokal kjennskap. Avhengig av lokale forhold kan det bli aktuelt å ta kontakt med Falken, Viking, lokale veterinærer, lokale kenneler eller lokale dyrevernorganisasjoner. I enkelte aviser og i noen radioprogrammer er det mulig å få inn etterlysninger.

Hva gjør jeg hvis jeg finner en eierløs katt eller hund?
Først gjelder det å fastslå om hunden eller katten er frisk eller skadet. Er den skadet bør den tas til veterinær. Er man i tvil, kontakt veterinæren. For å få transportert et skadet dyr til veterinær vil politi/lensmann eller redningsselskaper ofte være behjelpelige. Hos veterinær med avlesningsutstyr kan man få fastslått om hunden/katten er ID-merket eller ikke. Dersom hunden/katten er mikrochipmerket kan veterinæren lett få frem opplysninger om eiers identitet. Er hunden/katten øretatovert, vil katteeiers identitet fås ved å ringe dyrebeskyttelsens database og hundeeiers identitet fås ved å ringe NKKs database.
Har man funnet en frisk hund/katt, bør man først sjekke om det finnes noen eieropplysninger på halsbåndet. Hvis ikke, melder man fra til det lokale politi/lensmannskontor. Her vil man kunne få informasjon om hvor hunden/ katten kan leveres.

VIKTIGE TELEFONER / ADRESSER
For opplysninger om identiteten og eierforhold til hunder og katter som er merket med mikrochip:
Tlf: 22 99 22 30 Dyreidentitet
21 600 900 (NKK`s automatiske telefontjeneste)

www.dyreidentitet.no

Dyreidentitet as, Pb 6781 St. Olavs plass, 0130 OSLO.

For opplysninger om identiteten til katter som er merket med øretatovering:
23 13 92 50 (Dyrebeskyttelsen Norge, 10.00-14.00) eller søk i katteregisteret via internet: www.dyrebeskyttelsen.no
.