Veterinær vakt Kristiansand og omegn


<!-- DC Table Styles I:1 Start -->
 <table class="dc_table_s1" cellspacing="0" summary="CPU Comparison" style="width:100%;">
  <caption>
  Table 1: CPU Comparison
  </caption>
  <tr>
   <th scope="col" abbr="Specs" class="nobg">Specs</th>
   <th scope="col" abbr="Xeon E5-2687W">Xeon E5-2687W</th>
   <th scope="col" abbr=Core i7 990X">Core i7 990X</th>
   <th scope="col" abbr="Opteron 6274">Opteron 6274</th>
  </tr>
  <tr>
   <th scope="row" abbr="Model" class="spec">Brand</th>
   <td>Intel</td>
   <td>Intel</td>
   <td>AMD</td>
  </tr>
  <tr>
   <th scope="row" abbr="Speed" class="specalt">Speed</th>
   <td class="alt">3.10GHz</td>
   <td class="alt">3.47GHz</td>
   <td class="alt">2.20Ghz</td>
  </tr>
  <tr>
   <th scope="row" abbr="Cost" class="spec">Cost</th>
   <td>$1800</td>
   <td>$1100</td>
   <td>$650</td>
  </tr>
  <tr>
   <th scope="row" abbr="Cpu Mark" class="specalt">Cpu Mark</th>
   <td class="alt">17,872</td>
   <td class="alt">10,550</td>
   <td class="alt">10,337</td>
  </tr>
 </table>
<!-- DC Table Styles I:1 End -->

     

<!-- DC Table Styles II:14 Start -->
 <table class="dc_tables2_14" summary="Meeting Results" style="width:100%;">
  <thead>
   <tr>
    <th scope="col">Employee</th>
    <th scope="col">Division</th>
    <th scope="col">Suggestions</th>
    <th scope="col">Rating</th>
   </tr>
  </thead>
  <tfoot>
   <tr>
    <td colspan="4">Total of all ratings 24.00</td>
   </tr>
  </tfoot>
  <tbody>
   <tr>
    <td>John D. Wells</td>
    <td>Marketing</td>
    <td>Make discount offers</td>
    <td>3/10</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Fred Max</td>
    <td>Advertising</td>
    <td>Give bonuses</td>
    <td>5/10</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Sam Cook</td>
    <td>Marketing</td>
    <td>New designs</td>
    <td>8/10</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Tom H. Williams</td>
    <td>Marketing</td>
    <td>Better Packaging</td>
    <td>8/10</td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>
<!-- DC Table Styles II:14 End -->

     

Tveit Dyreklinikk akutthjelp - For akutt nødhjelp utenfor klinikkens åpningstid ring 40040222. Vi har veterinær vakt tilgjengelig for smådyr i Kristiansand og omeng